قطر

ویزا توریستی 1 ماه یک بار ورود 

 

اعتبار ویزا قطر سه ماه میباشد که در این بازه میتواند به درخواست مسافر یک ماه یا دو ماه اقامت داشته باشد

 

مدارک مورد نیاز :

 

  • اسکن صفحه اول شناسنامه
  • اسکن عکس پرسونلی

حداکثر 7 روزکاری بعد از تحویل مدارک  ویزای شما آماده می شود

 

قیمت ویزا 1 ماه توریستی قطر : 

فیمت ویزا یک ماه توریستی 320 درهم 

 

قیمت ویزا 2 ماه توریستی قطر : 

فیمت ویزا دو ماه توریستی 720 درهم