عمان

ویزا توریستی عمان 10 روز اقامت : 

 

ویزا ی 1 ماه اعتبار عمان که در این بازه میتواند به درخواست مسافر 10 روز اقامت داشته باشد.

 

قیمت : 

قیمت ویزا توریستی 10 روز عمان 75 درهم 

 

ویزا توریستی 1 ماه اقامت :

 

ویزا ی 1 ماه اعتبار عمان که در این بازه میتواند به درخواست مسافر 30 روز اقامت داشته باشد.

 

قیمت : 

قیمت ویزا توریستی 30 روز عمان 250 درهم 

 

مدارک لازم جهت اخذ ویزا عمان : 

 

  • اسکن رنگی پاسپورت