پنانگ

پـِنانگ، ایالتی در کشور مالزی است که بسیاری آن را به نام «مروارید شرق» می‌شناسند. بخش عمده آن در یک جزیره واقع شده‌است که مرکز این ایالت در همین جزیره، جرج تاون، است.