مقدمه

⭕️ ترانسفر فرودگاهی هر نفر 12 دلار می باشد
⭕️ گشت شهری با ناهار 16 دلار است
⭕️ ویزای توریستی عادی 28 دلار می باشد
⭕️ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد
⭕️ پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است

مدارک مورد نیاز

⭕️ مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار ممنوعیت خروج از کشور به عهده خود مسافر و شرکت درخواست کننده می باشد.