مراکز خرید مارماریس

مارماریس نیز از مراکز خرید خوبی برخوردار است. در این مراکز خرید می توانید تمام برندهای معروف اروپایی و ترک را پیدا کنید. همچنین فروشگاه هایی هم برای خرید سوغاتی و صنایع دستی این شهر بندری ترکیه نیز فراهم هستند.