ساحل لیپا نویی سامویی (Lipa Noi)

ساحل لیپا نویی (Lipa Noi) دارای دریایی بدون صخره و سطوح مرجانی است که آن را برای شنا مطلوب ساخته است. لیپا نویی یک منطقه مسکونی است و فقط دارای چند رستوران غذاهای دریایی است. در ساحل لیپا نویی، غروب آفتاب منظره دیدنی دارد و تمامی نواحی ساحل، جلوه ای طبیعی نسبت به شهرهای ساحلی در جزایر شرقی را دارند.

درجه هتل: